Founders

Oranjefonds

Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.

PUIK

PUIK is een full service internetbedrijf. We zijn trots op onze Achterhoekse oorsprong en bouwen dagelijks aan nieuwe websites, webshops en webconcepten. We bouwen uitsluitend in WordPress en hosten en onderhouden alle websites zelf. Zo garanderen we snelheid, veiligheid en vindbaarheid.

Rabobank West Betuwe

Als coöperatieve bank gelooft Rabobank West Betuwe in samenwerking, want dat maakt dingen mogelijk die anders niet gerealiseerd kunnen worden. Dat kost doorgaans weinig inspanning, omdat het antwoord op de vraag vaak al beschikbaar is. Neem een maatschappelijke organisatie die behoefte heeft aan inventaris, maar daarvoor geen budget heeft. Bedrijven hebben vaak goede gebruikte inventaris en willen daar vanaf. Via De Tielse Uitdaging komen partijen bij elkaar. De ontvanger is geholpen en de gever is maatschappelijke betrokken. En het is nog duurzaam ook. Daarom steunt de bank De Tielse Uitdaging. Heel eenvoudig en heel effectief.

Gemeente Tiel

De Tielse Uitdaging verbindt ondernemers en maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties. De Uitdaging koppelt specifiek vragen van organisaties aan de expertise, menskracht, middelen en materialen vanuit het bedrijfsleven. Daarmee kunnen de organisaties verder. En zo geven de ondernemers vorm en inhoud aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Een initiatief als de Tielse Uitdaging sluit helemaal aan bij het uitgangspunt van de gemeente Tiel dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de Tielse samenleving: inwoners, organisaties, ondernemers en gemeente. Bovendien levert de Tielse Uitdaging overduidelijk een maatschappelijk rendement. Voldoende reden voor de gemeente Tiel om de Tielse Uitdaging volop te steunen.

Vrienden van

DenK Internet Solutions

DenK Internet Solutions te Tiel is een internet bureau voor webdesign, het ontwerpen en ontwikkelen van websites.

Onze specialisatie is het bouwen en beheren van websites voor financiële dienstverleners die werkzaam zijn op het gebied van verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Maar ook klanten afkomstig uit andere branches weten de weg naar DenK Internet Solutions te vinden.

DenK vindt het belangrijk maatschappelijk betrokken te ondernemen en heeft vanuit dat oogpunt kosteloos de websites ontwikkeld voor Stichting tot behoud van de Waalschokker “Neeltje Jantje” (https://www.neeltjejantje.nl), Stichting Dierenpark Tiel (https://www.hertenkamptiel.nl) en die van de Tielse Uitdaging en ondersteunt DenK de vrijwilligers met haar kennis en ervaring.

Niacet

Niacet heeft al jaren een sponsorprogramma waarmee allerlei activiteiten in de gemeente Tiel worden ondersteund. Vanaf het begin in 2017 zijn we als bedrijf nauw betrokken bij de Tielse Uitdaging en nemen enkele medewerkers deel aan de Matchgroep. Zo kunnen we onze betrokkenheid bij de Tielse samenleving nog beter tonen. Naast het bieden van financiële ondersteuning, zijn we via de Tielse Uitdaging ook actief betrokken bij projecten om maatschappelijke organisaties verder te helpen. Ontzettend leuk om te doen, vooral vanwege de vaak direct zichtbare resultaten.

Pin It on Pinterest

Share This