De Tielse Uitdaging stopt, Samen Sterk in Tiel van start

Beste allemaal,

Het coronavirus heeft de normale manier van werken behoorlijk gedwarsboomd. Dat geldt ook voor De Tielse Uitdaging. Er is echter nog een belangrijke reden waarom we de laatste tijd nauwelijks activiteiten hebben uitgevoerd.

De reden daarvan is onze financiële situatie. Daardoor komt het voortbestaan van onze stichting in gevaar. We worden weliswaar door meerdere organisaties en bedrijven gesteund, maar dat betreft in veel gevallen steun in natura en niet in euro’s. Met die steun zijn we uiteraard zeer blij, maar we slagen er niet in om voldoende financiële middelen te vergaren om de bureaukosten te dekken en manager Francien van Zetten (die er al heel veel eigen uren insteekt) te betalen. Tot en met 2019 lukte dat nog dankzij grote sponsors als het Oranjefonds, de Gemeente Tiel en Rabobank West Betuwe, maar daar is verandering in gekomen. Het Oranjefonds heeft ons drie jaar lang gesteund en dat is de maximale termijn. De Gemeente Tiel en Rabobank West Betuwe blijven nog wel steunen, maar voor een lager bedrag.

Alternatief

Met een tekort aan bedrijven die financieel willen steunen, heeft dat alles ertoe geleid dat het bestuur op zoek is gegaan naar een alternatief. Wij hebben die gevonden in de samenwerking met Stichting Trots op Tiel. Deze stichting stelt zich ten doel om vanuit burgerinitiatieven maatschappelijk relevante projecten te steunen. Deze stichting heeft echter minder bekendheid dan De Tielse Uitdaging en ziet mede om die reden ook voordelen in samenwerking. Gelukkige bijkomstigheid is dat Trots op Tiel een veel sterkere financiële positie heeft.

De besturen van beide stichtingen hebben inmiddels enkele malen met elkaar vergaderd en zijn tot het besluit gekomen dat samenwerking de beste waarborg is voor de toekomst. Daarbij kunnen de succesvolle activiteiten van beide stichtingen doorgang vinden. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat die op projectbasis worden opgepakt. Dat wil zeggen dat per activiteit een projectgroep wordt gevormd, die het project uitvoert en daarna weer ontslagen is van die taak. Dat is minder verplichtend, overzichtelijk en eindig. We zullen daarbij dus geen gebruik meer maken van een betaalde kracht, omdat we daar eenvoudig weg geen middelen voor beschikbaar hebben. In die zin nemen we helaas afscheid van Francien. We zijn haar veel dank verschuldigd voor haar niet-aflatende inzet.

Nieuwe naam en logo

Juridisch betekent de samenwerking dat Stichting De Tielse Uitdaging ophoudt te bestaan. De statuten van Stichting Trots op Tiel worden gewijzigd, zodanig dat de activiteiten van De Tielse Uitdaging ook binnen de doelstelling passen. Bovendien wordt de naam aangepast. We hebben een wedstrijd uitgeschreven voor leerlingen van ROC Rivor voor een nieuwe naam en logo. Het ziet er naar uit dat de nieuwe naam Samen Sterk in Tiel gaat worden. We verwachten dat de statutenwijziging zeer binnenkort bij de notaris passeert. Enkele bestuursleden van De Tielse Uitdaging zullen dan toetreden tot het bestuur van Samen Sterk in Tiel.

We hopen dat u, als enthousiaste betrokkene bij De Tielse Uitdaging, bereid zult zijn om ons ook in de toekomst te steunen. Want zonder uw zeer gewaardeerde inzet kunnen we helemaal niets. Graag horen wij of u ons ook in de toekomst wilt blijven steunen. Dan doet u de naam Samen Sterk in Tiel eer aan!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van De Tielse Uitdaging,

Henk Bolt, voorzitter

Pin It on Pinterest

Share This