Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

De Uitdaging, in dit geval de Tielse Uitdaging, zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven in de gemeente Tiel. We bemiddelen in vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Middelen (geld). We zijn een ondernemersnetwerk dat dóet. We stimuleren bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de lokale, Tielse samenleving te ondersteunen.

Door een structurele samenwerking met een groep mensen uit het Tielse bedrijfsleven – de Matchgroep – bouwt de Tielse Uitdaging bruggen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De mensen in de Matchgroep noemen we ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’.

De ‘oude rotten’ zijn ervaren ondernemers/werkgevers die beschikken over een groot gevarieerd netwerk. Ze zijn bereid dit netwerk open te stellen. De ‘jonge honden’ vinden het leuk om zaken tot stand te brengen.

De leden van de Matchgroep beoordelen de aanvragen die binnenkomen op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie van verenigingen of stichtingen actief in de gemeente Tiel. Wordt de aanvraag geaccepteerd, dan realiseren een oude rot en een jonge hond samen deze match. De één stelt zijn netwerk open en legt contact met een bedrijf dat de aanvraag kan en wil invullen.

De jonge hond begeleidt de match van a tot z en zorgt er voor dat deze wordt gerealiseerd. Op deze manier doet hij of zij weer nieuwe contacten op. Tevens zorgt hij/zij voor de administratieve afhandeling richting de Tielse Uitdaging. Jonge honden krijgen een uur per week van ‘de baas’ om deze matches uit te voeren. Zo dagen de matchgroepleden telkens een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen.