Wat kan ik als maatschappelijke organisatie doen?

Als stichting of vereniging in de gemeente Tiel kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij uw maatschappelijk werk. Bijvoorbeeld een aanvraag in het kader van een speciaal project of een bijzondere avond. Of misschien wilt u een aanvraag doen bij één van onze vaste lopende projecten, zoals bijvoorbeeld de Spullenbank. Soms zijn maatschappelijke organisaties niet alleen ontvanger, maar ook aanbieder. Bijvoorbeeld als zij aangeboden materiaal door willen spelen naar andere stichtingen en/of verenigingen in Tiel. Maatschappelijke organisaties kunnen hun vraag (of aanbod) tot twee weken voorafgaand aan de Matchgroepbijeenkomsten indienen via info@tielseuitdaging.nl.